loader image
Hopp til innholdet

Foreldreinformasjon

Kidplan

Kidplan er et digitalt verktøy som skal gjøre det lett for foreldre å holde seg oppdatert. Klikk videoen for å se hvordan det fungerer.

Priser

Stortinget fastsetter makspris for barnehageplass hvert år. Matpenger varierer fra barnehage til barnehage, dette kan du finne i vedtektene til barnehagen.

Har du flere barn i barnehagealder har du rett på søskenmoderasjon i prisen. 

Barnehageplass

Pris fra 1. aug 2022

100 %

3 050 ,- kr

80 %

2750 ,- kr

Priser

100% = 3 230 ,- Kroner

80%  = 3 020 ,- Kroner 

60%  = 2 530 ,- Kroner

50%  = 2 270 ,- Kroner 

Spørmål og svar

Det gjør du gjennom kommunen sine nettsider.

Les mer her:

Ja, det gis søskenrabatt på 30% for barn nummer to, og 50% for barn nummer tre eller flere.

  • Foreldre/foresatte må søke innen 01.06. Den nyeste skattemeldingen må følge med søknaden som dokumentasjon.  
  • Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
  • Med statens maksimalpris vil husholdninger, med en samlet bruttoinntekt under kr. 592 167,- ha rett til redusert foreldrebetaling (fra 01.01.21) 
  • Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 2 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr. 566 100,- (fra 01.08.20)
  • Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.
  • Ta kontakt med kommunen din, eller en av oss i kattekleiv administrasjonen,  dersom du ønsker mer informasjon.

Ta kontakt med gjeldene barnehage for informasjon om matpenger.

Kontakt oss:

Hæge M. Lund

Telefon: 92 40 74 42

Epost: hml@kattekleiv.no

Nyttige linker

Her har vi samlet nyttige linker for deg med som skal eller har barn i barnehagen.